ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τηλέφωνο

2651311546

Διεύθυνση

Οπλαρχηγού Πουτέτση 23, Ιωάννινα

Email

dimtsiligianni@yahoo.gr

Φόρμα επικοινωνίας