ΤΜΗΜΑΤΑ

Τμήματα

Στο Κέντρο Γαλλικής Γλώσσας στα Ιωάννινα λειτουργούν τμήματα για Παιδιά, τμήματα για Εφήβους και τμήματα για Ενηλίκους/Φοιτητές. Ποιό συγκεκριμένα:

  • Πρωτοποριακή μεθοδολογία, με παιδαγωγική προσέγγιση κι επίκεντρο την ευχάριστη μάθηση.
  • Βιωματική διδασκαλία με παιχνίδι.
  • Διαδραστικός πίνακας.